Brokering informacji

Przygotowujemy research na dowolny temat związany z Ameryką Łacińską. Jeśli trzeba, znajdziemy informacje niezbędne do pracy magisterskiej czy doktoratu, dokopiemy się do cytatów z hiszpańskojęzycznych źródeł dostępnych tylko w bibliotekach w Buenos Aires, Limie czy Sao Paulo.

Przygotowujemy research na dowolny temat związany z Ameryką Łacińską. Jeśli trzeba, znajdziemy informacje niezbędne do pracy magisterskiej czy doktoratu, dokopiemy się do cytatów z hiszpańskojęzycznych źródeł dostępnych tylko w bibliotekach w Buenos Aires, Limie czy Sao Paulo.

x Close

Like Us On Facebook